Bảo Mật Thông Tin

I./ Bảo mật thông tin:

Công ty Kim Tín, chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của Bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của Bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “ THÔNG TIN CÁ NHÂN”  được hiểu bao gồm Tên, Địa chỉ, Đỉa chỉ email, Số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1.       Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, Bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2.       Thông tin cá nhân do Bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ email, tin nhắn điện thoại hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ bất động sản . Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, Bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang web này.

 Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của công ty Kim Tín,

Nếu bạn đặt hàng một số sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gửi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hang và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặng hang.

Kim Tín cam kết bảo vệ sự riêng tư của Bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì mục đích khuyến mãi.

3.       Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho Bạn. Chúng tôi cần trao đổi thông tin cá nhân của Bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của Bạn. Những đơn vị này không được phép sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho các mục đích khác và Chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4.       Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của Bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho Bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng “Cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẫu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận Cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các Cookies này được đặt vào bạn, Bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của Bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của Bạn hỗ trợ. Vui long lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận Cookies, Bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của Bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5.       Sự an toàn

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác. Và không có hệ thống kỹ thuật nào là an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “Hacker”  và “Tamper” ( Người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Kim Tín luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp để đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

6.       Thông tin qua E-mail

Khi Bạn đăng ký dịch vụ, đỉa chỉ email của Bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với Bạn. Trước hết Bạn hãy chắc chắn rằng Bạn cung cấp địa chỉ email hữu dụng đối với Bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua email hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Bạn. Trong trường hợp Bạn không còn sử dụng email đã cung cấp, Bạn phải báo cho chúng tôi về việc thay đổi này.

Để bảo vệ Bạn, Kim Tín có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua email Bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc bất thường, cho đến khi chúng tôi liên hệ được với Bạn để xác nhận.

7.       Điều chỉnh thông tin thu thập

Kim Tín sẽ chủ động hoăc theo yêu cầu của Bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi Bạn còn liên kết với hoạt động của Chúng tôi.

8.       Đối tượng “ Trẻ vị thành niên”

Kim Tín từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi trẻ vị thành niên ( Do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) , không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của Ba/Mẹ, hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương áp dụng hay cho phép.

9.       Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Kim Tín không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

10.   Việc thay đổi quy định

Công ty Kim Tín có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể bất lợi cho Bạn, Kim Tín sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua email Bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang web.